II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

 

Objęliśmy patronatem medialnym

zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Do udziału w konferencji zachęcamy nauczycieli, bibliotekarzy, bibliologów, informatologów, pedagogów oraz specjalistów wszystkich dziedzin, których obszarem zainteresowania są zmiany we współczesnej edukacji

Szczegóły na stronie organizatora

Przyszłość technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zależy od nauczycieli. Wdrażanie nowych technik do nauczania ma ogromne znaczenie dla adaptacji młodego pokolenia do współczesnego świata. Żadna technologia nie zastąpi relacji nauczyciel–uczeń, jednak by stała się sprzymierzeńcem edukacji, nauczyciel powinien doskonalić swoje kompetencje cyfrowe, stając się specjalistą w wykorzystywaniu nowych technologii w procesie nauczania i uczenia się.

***

Podczas konferencji uczestnicy szukać będą odpowiedzi w następujących obszarach:

  • metody i narzędzia pracy na odległość,
  • Otwarte Zasoby Edukacyjne i ich wykorzystanie,
  • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli skoncentrowanych na nowych technologiach,
  • portale społecznościowe i ich wykorzystanie w edukacji i informacji,
  • biblioteka pedagogiczna jako drogowskaz dla nauczycieli w drodze do nowej edukacji,
  • popularyzacja nowoczesnych metod nauczania wykorzystujących kompetencje cyfrowe w tym m.in.: WebQuest, e Portfolio, Flipped Classroom, BYOD, Scratch,
  • nowoczesne technologie w kształceniu kompetencji informacyjnych, czytelniczych i medialnych,
  • wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego,
  • nowoczesne technologie w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami.