Archi●Przygody

Program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przygotowany i realizowany przez Narodowe Centrum Kultury