Ambasador Szkolnej Wynalazczości

Objęliśmy patronatem medialnym prestiżowy ogólnopolski konkurs

Ambasador Szkolnej Wynalazczości

szczegóły