Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego

Organizatorzy projektu edukacyjnego SZTUKA NA KÓŁKACH zapraszają szkoły do wzięcia udziału w konkursie na SZKOLNE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. Inicjatywa ma na celu upowszechnienie wiedzy oraz zwiększenie świadomości na temat dziedzictwa kulturowego wśród dzieci i młodzieży oraz nagrodzenie dobrych praktyk dotyczących popularyzowania tematyki związanej z dziedzictwem w środowisku szkolnym. W konkursie doceniony zostanie nie tylko wysiłek uczniów ale przede wszystkim praca nauczycieli na rzecz propagowania wartości materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa.

Szczegóły