Informacje dla Autorów

Umożliwiamy publikację:

  • tekstów przydatnych podczas zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego,

  • relacji ze zrealizowanych projektów,

  • sprawozdań z ciekawych, godnych zaprezentowania na arenie ogólnopolskiej pomysłów dydaktycznych,

  • recenzji oraz relacji z konferencji.

Dla autora opublikowanie materiału nie wiąże się

z żadnymi kosztami. To my zapewniamy redakcyjne

opracowanie tekstu, korektę, skład, opracowanie

graficzne i druk. Autor nie otrzymuje wynagrodzenia.

Redakcja zastrzega sobie prawo do nadawania własnych tytułów,

wprowadzania poprawek i skrótów.

Autor na życzenie otrzymuje po publikacji stosowne

zaświadczenie, które jest honorowane przez komisje

egzaminacyjne i kwalifikacyjne, a przydatne podczas

zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Warunkiem publikacji tekstu po jego akceptacji jest przesłanie

do siedziby redakcji podpisanego oświadczenia.

Pobierz formularz